Pelet Mills

  • Pellet Mills 260D

    Mlinovi za pelet 260D

    Mašina za mljevenje feleta Mašina za proizvodnju peleta je mašina za preradu hrane koja direktno komprimuje zdrobljene materijale kukuruza, sojine sačme, slame, trave, pirinčane ljuske itd. u pelete.Mašina se sastoji od pogonske mašine, menjača, pogonskog vratila, matrice, pritisnog valjka, rezervoara za punjenje, rezača i rezervoara za ispuštanje.Široko se koristi u velikoj, srednjoj i maloj akvakulturi, pogonima za preradu stočne hrane, stočarskim farmama, farmama peradi, individualnim poljoprivrednicima i malim i srednjim farmama, farmama...