Rotaciona freza

  • Agriculture Rotary Tillers

    Poljoprivredne rotacione freze

    Pojedinosti o proizvodu Rotirajuća freza s rotirajućim zupcima rezača kao radnim dijelovima naziva se i rotacijski kultivator. Prema konfiguraciji osi rotacione oštrice, može se podijeliti na vodoravnu os i vertikalnu os. Široko se koristi rotacijska freza sa horizontalnom osom sa horizontalnom osom oštrice. Klasifikacija ima snažnu sposobnost drobljenja tla. Jedna operacija može učiniti zemlju fino lomljenom, zemlju i gnojivo ravnomjerno pomiješanima i nivo tla koji može udovoljiti zahtjevima ...